PL
UK

Polityka prywatności

Wstęp

Ten dokument wskazuje zasady przetwarzania danych Klientów otrzymanych poprzez stronę agddomowe.pl (dalej zwaną „Sklep internetowy”).

Szanujemy przekazane nam informacje niejawne i dane Klienta, czyli wszelkie personalia dotyczące osoby korzystającej z prowadzonego przez nas Sklepu internetowego.

Korzystając z oferty dostępnej w Sklepie internetowym, Klient tym samym potwierdza, że został zaznajomiony z Polityką prywatności i zgadza się z jej treścią.

Niniejszy dokument określa: algorytm wykorzystywany przez Serwis do akumulacji danych osobowych, cele i sposoby ich ochrony, zasady dostępu Użytkowników do danych Klienta przekazywanych do agddomowe.pl, powody, których nastąpienie skutkuje wprowadzaniem zmian, usuwaniem lub przekazywaniem danych należących do Klienta podmiotom trzecim.

Zezwolenie na przetwarzanie danych Klienta

Zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. nr 2016/679 o ochronie danych Klienta (dostępna jest do wglądu w Dzienniku Ustaw z 2018 r., poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej - RODO) Klient zgadza się na przetwarzanie jego danych Klienta, aby mógł korzystać z oferty Sklepu internetowego agddomowe.pl, a także w celach:

 • rachunkowości finansowej;
 • kompilacji raportów zawierających statystyki
 • działalności promocyjnej;
 • powiadamiania o asortymencie i usługach, które można znaleźć na Stronie, a także o aktualnych akcjach marketingowych;
 • pełnienia zobowiązań wobec Klientów przez Właściciela Sklepu internetowego.

Dane mogą być przetwarzane na nośnikach elektronicznych, ale też papierowych.

Dane Klienta mogą być przekazywane stronie trzeciej bez udzielania przez Klienta dodatkowych zgód, gdy to przekazanie jest przesłanką do pełnienia obowiązków przez Właściciela Sklepu internetowego w stosunku do Klienta lub na wezwanie organów ścigania oraz innych organów.

Prawa i obowiązki administrującego danymi należącymi do Klienta

Dane Klienta przekazywane przy rejestracji i korzystaniu z oferty Sklepu internetowego agddomowe.pl ulegają przetwarzaniu w oparciu o postanowienia art. 4 p.7. RODO.

Zbieranie danych Klienta i ich przetwarzanie

Użytkując dowolne funkcje Sklepu internetowego agddomowe.pl, Klient powinien wypełnić formularz, w którym wskazuje swoje dane personalne.

Część z tych informacji jest podawana obligatoryjnie (jeżeli jest to konieczne do realizacji przez Właściciela Sklepu internetowego jego zobowiązań wobec Klienta), a pozostałe - dobrowolnie.

Gdy Klient odmówi podania obligatoryjnych danych Klienta Właściciel Strony nie będzie mógł wykonywać żadnych zobowiązań.

Dane personalne są przechowywane i przetwarzane w centrach danych, w których mieści się sprzęt zapewniający działanie serwerów Sklepu internetowego agddomowe.pl. Do przechowywania danych Klienta służy tabela bazy danych lokacji albo osobista baza danych.

Cel i zadania przetwarzania danych Klienta

Podstawowymi celami pozyskiwania i przetwarzania danych personalnych Użytkowników przez Stronę agddomowe.pl są (jednak nie wyłącznie):

 • Świadczenie usług w ramach celów statutowych Sklepu;
 • Realizacja umów związanych z kupnem i sprzedażą;
 • Wymiana wiadomości;
 • Prowadzenie działalności promocyjnej;
 • Dostarczenie Klientom wymaganych przez nich informacji;
 • Realizacja możliwości wyrażenia i pozostawienia opinii przez Klienta;
 • Prowadzenia rachunkowości;
 • Zabezpieczenie niezawodnego funkcjonowania Strony.

Dane do dostępu i hostingu

Przeglądanie przez Użytkowników strony Sklepu internetowego może mieć miejsce bez konieczności podawania danych personalnych lub rejestracji. Każdorazowo, gdy strona jest odwiedzana, serwer mechanicznie zapisuje tzw. logi serwera, które mają nazwę żądanego pliku, adres IP, datę i godzinę przeglądania, ilość przesyłanych danych, dostawcę usług internetowych itp.

Zbieranie i przetwarzanie tych danych jest dokonywane tylko w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu internetowego oraz poprawy jego pozycji dostaw w rezultatach wyszukiwania. Informacje są usuwane z logów po czasie nie późniejszym niż 7 dni po ich otrzymaniu.

Rodzaj przetwarzanych danych i cele tego procesu

Użytkownicy podają swoje dane personalne w czasie:

 • robienia zakupów na stronie Sklepu internetowego;
 • rejestrowania się na stronie;
 • brania udziału w ankietach i kwestionariuszach rozpowszechnianych przez przez Sklep internetowy;
 • komunikowania się z Obsługą Klienta przez telefon lub e-mail;
 • zamieszczania publicznych recenzji albo komentarzy.

Ilość i charakter pozyskiwanych danych personalnych mogą być odmienne i są uwarunkowane potrzebami agddomowe.pl.

Tylko część zebranych danych personalnych jest przechowywana w sposób, który prowadzi do identyfikacji Klienta. Są wykorzystywane do analizy potrzeb Klientów i zapewnienia im najwyższej jakości obsługi.

W procesie świadczenia usług strona Sklepu internetowego użytkuje dane Google Analytics, w tym:

 • informacje o urządzeniu Użytkownika: typ urządzenia, adres IP, system operacyjny, typ przeglądarki, adres www strony, z której Klient przyszedł do Sklepu itp.;
 • wyświetla dane (na podstawie plików cookies i sygnałów nawigacyjnych);
 • dane lokalizacji, jeśli Klient zgodził się na śledzenie swojej lokalizacji, Sklep otrzyma informacje o jego dokładnej lokalizacji podczas korzystania z agddomowe.pl.

Przekazywanie danych należących do Klienta podmiotom trzecim

Usługi wykorzystywane przez Stronę agddomowe.pl. i dostarczane przez strony trzecie mogą gromadzić informacje o zachowaniu Klienta bez jego personalizacji. Do takich usług należą:

 • wtyczki społecznościowe Facebook itp.;
 • systemy wyświetlania banerów (AdRiver itp.).

Informacje zbierane przez takie serwisy nie są gromadzone na ich serwerach, zebrane dane można usunąć, czyszcząc pliki cookies w przeglądarce.

Rejestrując się na stronie Sklepu internetowego Klient zgadza się na otrzymywanie informacji reklamowych od partnerów agddomowe.pl. Można dokonać rezygnacji z otrzymywania takich informacji na swoim koncie osobistym na Stronie.

Rejestracja Użytkownika może odbywać się bezpośrednio w Serwisie lub z wykorzystaniem zasobów podmiotów trzecich, przede wszystkim Google i Facebook. Zasoby te przekazują imię i nazwisko Klienta, jego adres e-mail, kontakty itp.

Z tych danych korzysta się zarówno do identyfikacji Użytkownika, jak i do robienia zamówień w Sklepie internetowym. Informacje te są gromadzone na serwerach agddomowe.pl

Dane Klientów agddomowe.pl nie są dzierżawione, jednak niektóre z nich mogą być przekazywane do podmiotów trzecich zgodnie z ustalonymi przepisami prawa. W szczególności dane personalne mogą być udostępniane:

 • pracownikom doręczającym;
 • organizacjom finansowym;
 • firmom zajmującym się pakowaniem lub dostarczaniem towarów;
 • wszystkim osobom, które otrzymując dane personalne Klientów, zobowiązują się zapewnić ich przechowywanie, chronić je i usunąć w sytuacji braku potrzeby ich posiadania.

Polskie prawo określa przypadki, w których dane Klienta mogą zostać przekazane odpowiednim organizacjom. Przekazanie takie następuje na podstawie ich pisemnego wniosku w celu:

 • ochrony zdrowia lub życia klientów;
 • zwalczanie przestępstw przeciwko mieniu i niemajątkowych oraz oszustw;
 • eliminacji ryzyk finansowych;
 • pełnienia obowiązków służbowych przez odpowiednie służby;
 • pomocy organom śledczym, gdy dochodzi do naruszenia prawa.

W przypadku sprzedaży agddomowe.pl, połączenia lub reorganizacji Sklepu internetowego wszelkie informacje o Klientach zarejestrowanych w Serwisie są przekazywane następcy, który z kolei zobowiązuje się do ich przechowywania i przetwarzania zgodnie z zasadami opisanymi w tym dokumencie.

W pozostałych przypadkach udostępnienie danych Klientów jest możliwe wyłącznie na podstawie ich pisemnej zgody.

Po zakończeniu przetwarzania danych Klienta podlegają one zniszczeniu lub depersonalizacji.

Ochrona danych Klienta 

W celu ochrony danych przekazanych przez Klientów do agddomowe.pl stosuje się:

 • logowanie na podstawie realizacji kodu SMS;
 • szyfrowanie informacji za pomocą certyfikatów SSL;
 • hasła, po wpisaniu których można zalogować się do konta itp.

Mechanizm plików cookies

Sklep internetowy używa plików cookies, które zawierają informacje o wizycie każdego Użytkownika, ale nie są danymi personalnymi i nie prowadzą do identyfikacji osoby. 

Sklep internetowy zbiera dwa rodzaje plików cookies:

 • pliki sesyjne, które są usuwane po zakończeniu każdej sesji automatycznie, jednocześnie z zamknięciem przeglądarki lub wyłączeniem urządzenia;
 • tymczasowe, przechowywane przez określony czas lub na stałe na urządzeniu Użytkownika. 

Jeżeli Klient nie zgodzi się na używanie przez nas plików cookies, jego korzystanie ze Sklepu internetowego nie będzie możliwe.

Nowoczesne przeglądarki domyślnie zapisują pliki cookies. Jeżeli Klient chce zarządzać informacjami zbieranymi przez przeglądarkę, powinien zmienić jej ustawienia. 

Prawa właścicieli poufnych danych

Każdy Klient agddomowe.pl ma prawo:

 • decydować według własnego uznania, jakie dane Klienta chce przekazać do agddomowe.pl i w dowolnym momencie zażądać do nich dostępu;
 • po wysłaniu żądania informacji o danych Klienta przechowywanych i przetwarzanych przez agddomowe.pl otrzymać odpowiedź od podmiotu zarządzającego danymi Klienta w terminie maksymalnie 1 miesiąca od dnia wysłania takiego żądania;
 • zażądać od agddomowe.pl sprostowania lub całkowitego usunięcia swoich danych wysyłając e-mail, zwykły list lub dzwoniąc do kierowników (odpowiedni numer telefonu jest podany na stronie);
 • subskrybować lub wypisać się z reklam i/lub biuletynów, a także wiadomości SMS;
 • żądania podania danych kontaktowych osób trzecich, którym zostały przekazane dane Klienta;
 • ochrony danych Klienta przed działaniami sprzecznymi z prawem polskim i europejskim, a także przed rozpowszechnianiem informacji nieprawdziwych lub tworzących nieuzasadniony negatywny wizerunek jednostki;
 • wymagania zastosowania instrumentów prawnych, aby chronić swoje dane Klienta;
 • cofnięcia udzielonego wcześniej pozwolenia na przetwarzanie danych personalnych.

Wprowadzenie zmian do Polityki prywatności

Polityka Prywatności może się zmienić, o czym Klienci agddomowe.pl mogą dowiedzieć się przeglądając od czasu do czasu treść niniejszego dokumentu.

Wszelkie wątpliwości związane z Polityką prywatności prosimy, aby nadsyłać na adres: info@agddomowe.pl

Termin wprowadzenia ostatnich zmian do niniejszego dokumentu: 24.05.2022.